Bestyrelse

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, nemlig formanden, der vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal og kasseren, der vælges for 2 år ad gangen på lige årstal, samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal og 2 vælges for 2 år ad gangen på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

 

For nuværende er bestyrelsen sammensat således:

 

Formand

Steen Secher

Kasserer og webmaster

Søren Damsgaard Andersen

Ture og sponsorater

Bettina Hvidberg

Tur økonomi

Jan Hvidberg

Instruktører

Simon Probst

Medlemsregistrering

Helle Christensen

 

 

 

Silkeborg Skiklub sponsoreres af: