Bestyrelse


Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, nemlig formanden, der vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal og kasseren, der vælges for 2 år ad gangen på lige årstal, samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal og 2 vælges for 2 år ad gangen på lige årstal. Genvalg kan finde sted.


For nuværende er bestyrelsen sammensat således:


Formand

Kasserer og webmaster

Ture og sponsorater

Tur økonomi

Instruktører

Simon Probst

Medlemsregistrering