Indmeldelse

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af Silkeborg Skiklub vil vi bede dig udfylde og sende nedenstående formular, samt indbetale kontingent plus indmeldelsesgebyret til: 7170 0001298896

Husk endelig at angive dit navn i besked feltet, så vi kan bogføre din indbetaling korrekt.


Kontingent satserne er som følger:

Medlemstype

Kontingent pr. år

Indskud ved indmeldelse

Ved indmeldelse betales

Husstand

375 kr

375 kr

750 kr

Personlig - voksen 25 år og derover

195 kr

195 kr

390 kr

Personlig - unge 18-24 år

135 kr

135 kr

270 kr

Personlig - under 18 år

85 kr

85 kr

170 kr


Kontingentet dækker for perioden 1. oktober til 30. september. Indmeldelse efter 1. juli dækker også den kommende kontingent periode. Kontingent for næste periode opkræves pr. 5. oktober.

Indmeldelses blanket:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»   Curabitur